Siriri Lyrics - Bipul Chettri

Siriri Lyrics - Bipul Chettri सिरिरि हावा बग्यो सुस्तरी एकान्त दुनियामा मलाई फेरि उडाई लग्यो उडी रहेको भुवा जस्तै अनन्त आकाशमा बगाइ लग्यो जाँदै छु, कता तिर

Siriri Lyrics - Bipul Chettri

सिरिरि हावा बग्यो सुस्तरी
एकान्त दुनियामा मलाई फेरि उडाई लग्यो
उडी रहेको भुवा जस्तै

अनन्त आकाशमा बगाइ लग्यो
जाँदै छु, कता तिर
बगेछु आकाश निर
आउने दिनहरु कसलाई के था
म त अहिलेकोलागि नै बाँचिरहे छु
सपनीलाई खोज्दा खोज्दै
आफुलाई नै भुलेछु
जाँदै छु, कता तिर
बगेछु आकाश निर
जाँदै छु, कता तिर
आहो.आहै.
बगेछु आकाश निर
आहाहा आहाहा.हा.है
आहाहा आहाहा.हा.है
सिरिरिरि
जिरिरि
सिरिरिरि
जिरिरि
जिरिरिरिरिरि
सिरिरि हावा बग्यो सुस्तरी
अनन्त आकाशमा बगाइ लग्यो

You May Also Like...

LIke Us