Mero Maya Lyrics - Bipul Chettri

Mero Maya Lyrics - Bipul Chettri दिन पनि मेरो माया रात पनि तिम्रै नै समझना मायालु लाई सम्झी मत गरिरहेछु यहा कल्पना एती खेर भई सक्यो

Mero Maya Lyrics - Bipul Chettri

दिन पनि मेरो माया
रात पनि तिम्रै नै समझना
मायालु लाई सम्झी मत

गरिरहेछु यहा कल्पना

एती खेर भई सक्यो
औने कि नूउने मेरो माया
दिन पनि ढाली सक्यो
आजो कति पर्खौने मेरो माया

लाहाइन
माया को जालमा फ्शहयो नि हैन
लाहाइन
हेर्दा हेर्दै योवान ढली सक्यो हैन

आहाहाअ हाआ हाआ

लैजौना मलाई तिमी सँगैइनै सहरमा मेरो माया
मोटर म छरेर म जाने छु तिमी सँगै मेरो माया

दिन पनि मेरो माया
रात पनि तिम्रै नै समझना
मायालु लाई सम्झी मत
गरिरहेछु यहा कल्पना

लाहाइन
माया को जालमा फ्शहयो नि हैन
लाहाइन
हेर्दा हेर्दै योवान ढली सक्यो हैन

आहाहाअ हाआ हाआ

आहाहाअ हाआ हाआ अहहहाहहा हाआ हाआ हाआ अहहहाआअ

आहाहाअ हाआ हाआ अहहहाहहा हाआ हाआ हाआ अहहहाआअ

आहाहाअ हाआ हाआ अहहहाहहा हाआ हाआ हाआ अहहहाआअ

आहाहाअ हाआ हाआ अहहहाहहा हाआ हाआ हाआ अहहहाआअ

You May Also Like...

LIke Us