Mero Geet Mero Pratibimba Lyrics - Narayan Gopal

Mero Geet Mero Pratibimba Lyrics - Narayan Gopal मेरो गीत मेरै प्रतिविम्व हैन जो टूटी जाने हैन जो टूटी जाने हैन आकाश जस्तो अमर गीत मेरा म जस्तो दुइ दिनको पाहुना हैन

Mero Geet Mero Pratibimba - Narayan Gopal

मेरो गीत मेरै प्रतिविम्व हैन 
जो टूटी जाने हैन जो टूटी जाने हैन 
आकाश जस्तो अमर गीत मेरा 
म जस्तो दुइ दिनको पाहुना हैन 

केहि गुनगुनाउछु धेरै शान्ति पाउँछु 
त्यहि शान्ति बाँड्न यहाँ गीत सुनाउछु 
म ल्याउछु सागरबाट अन्जुलिमा पानी 
एक एक बुन्दले सबको प्यास मेट्न खोज्छु 
सबैलाई रिझाउने मेरो रीत हैन 
तिमीले नसुन्दैमा गीत मर्ने हैन 
आकाश जस्तो अमर गीत मेरा 
म जस्तो दुइ दिनको पाहुना हैन 

गीत चोरि ल्याएँ सागरबाट 
आकाशको निलो गहिराइबाट 
सुनी हेरे सबमा गीतको मुहान छ 
यहाँ जिउंदोलाई सास फेर्न जहितहि हावा छ 
मेरो गीत भन्ने अधिकार छैन 
गीतको पो म हुं मेरो गीत हैन 
आकाश जस्तो अमर गीत मेरा 
म जस्तो दुइ दिनको पाहुना हैन 
मेरो गीत मेरै प्रतिविम्व हैन

Mero Geet Mero Pratibimba - Narayan Gopal

You May Also Like...

LIke Us