Ma ta lali guras bhayechu - Narayan Gopal

Ma ta lali guras - Narayan Gopal म त लालि गुराँस भएछु बनै भरि फूली दिन्छु मनै भरि फूली दिन्छु

Ma ta lali guras - Narayan Gopal

म त लालि गुराँस भएछु 
बनै भरि फूली दिन्छु 
मनै भरि फूली दिन्छु 

फाँटहरुले कस्लाई पुग्छ, भिरमा पनि फूली दिन्छु 
खुशी मात्र कहाँ हुन्छ, पिरमा पनि फूली दिन्छु 
हेरी दिने कोही भैदिए, नानी भित्र फूली दिन्छु 
लाइ दिने कोही भैदिए, सिउदो भरि फूली दिन्छु 


म त लालि गुराँस भएछु 
बनै भरि फूली दिन्छु 
मनै भरि फूली दिन्छु

Ma ta lali guras - Narayan Gopal

You May Also Like...

LIke Us