Kahin Bata Lyrics - Nepali Song Lyrics

Kahin Bata Lyrics - Nepali Song Lyrics ("Zenith") (कहि बात कोहि आए मन चोर्‍यो मन मेरो लिए उ त गयो कहा गयो कता गयो थाहै भए न यो म को लागि ठाउँ नै रहे न )२

Kahin Bata Lyrics - Nepali Song Lyrics ("Zenith")

(कहि बात कोहि आए मन चोर्‍यो 
मन मेरो लिए उ त गयो 
कहा गयो कता गयो थाहै भए न 
यो म को लागि ठाउँ नै रहे न )२ 

भक्तपुर् मा म घुम्न गए को 
हो गए को 
मैले त त्यहि उनलाई देखे को 
हो देखे को 
बाटो मा पनि उनिलाई भेटे को 
तर नाउँ सोध्न मैले बिर्से को 
हो बिर्से को 

कालो कालो झ्याल मा उनी बसे कि 
उनी बसे कि 
गोरो गोरो मुहार कस्तो सुहा कि 
हो सुहा कि 
मुहार भरी लाज बोकी को 
नयन त उनको त्यसै झुके को 
झुके को।। 

गाजलु ति आखाँ कस्तो राम्रो 
हो राम्रो 
कालो लामो केश झनै राम्रो 
हो राम्रो 
ओठको मुस्कान अझै रम्रो 
नागबेलि छाल झनै राम्रो 
राम्रो 

कहि बात कोहि आए मन चोर्‍यो 
मन मेरो लिए उ त गयो 
कहा गयो कता गयो थाहै भए न 
यो म को लागि ठाउँ नै रहे न 

भक्तपुर् मा म घुम्न गए को 
हो गए को 
मैले त त्यहि उनलाई देखे को 
हो देखे को 
बाटो मा पनि उनिलाई भेटे को 
तर नाउँ सोध्न मैले बिर्से को 
हो बिर्से को 

कालो कालो झ्याल मा उनी बसे कि 
उनी बसे कि 
गोरो गोरो मुहार कस्तो सुहा कि 
हो सुहा कि 
मुहार भरी लाज बोकी को 
नयन त उनको त्यसै झुके को 
झुके को ।।

Kahin Bata Lyrics - Nepali Song Lyrics ("Zenith")

You May Also Like...

LIke Us