Dekhana Champa Sunana Champa Lyrics

Dekhana Champa Sunana Champa Lyrics [Dekhana champa sunana champa Hamra ta tamra bahek ko cha ra Tamra ni hamra bahek ko cha ra] 2

April 09, 2018 in

Dekhana Champa Sunana Champa Lyrics

[Dekhana champa sunana champa
Hamra ta tamra bahek ko cha ra
Tamra ni hamra bahek ko cha ra] 2
Birana desh ka bira chaal chalti
Birana manche ka birana pirati
Thau birana vaye pani
Yo mann tamra kakhai ma
Dekhana champa sunana champa
Hamra ta tamra bahek ko cha ra
Tamra ni hamra bahek ko cha ra
Samsar varika jindagi dekhe
Tara champa
Tamra aghi sabai fikka vetey
Mutu dukhuncha tamra yaad ma
K cha ra champa tamra maya ma
Gham dubna lagako tyo dadai ma
Chadai auchu luri tamra aadai ma
Thau birana vaye pani
Yo mann tamra kakhai ma
Dekhana raja Sunana raja
Hamra ni tamra bahek ko cha ra
Tamra ni hamra bahek ko cha ra

Dekhana Champa Sunana Champa Lyrics

You May Also Like...

LIke Us