Allarey Jovan Lyrics - Bipul Chettri

Allarey Jovan Lyrics - Bipul Chettri हेय गाऊढली चरी गाऊढली चरी मेरो मन कि पारी आज कता भगेछ हम्म्म वोरी पारी को हरयाली हेरा आज कता माझेस

Allarey Jovan Lyrics - Bipul Chettri

हेय
गाऊढली चरी
गाऊढली चरी मेरो

मन कि पारी आज
कता भगेछ

हम्म्म
वोरी पारी को हरयाली हेरा आज कता माझेस

हेय
सलल बगी रहने
कलल खेली रहने यो तीस्त खोला
हम्म्म
बगेको नै देखिन दाहिना आयू
कस्तो यो बेला

अल्लारे यो जोवन
कसलाई दिन्ने यो मन
अल्लारे यो जोवन
कसलाई दिन्ने यो मन हे

हे हेय
पौनु तह यहा धेरै
लौनु तह यहा धेरै
माया न पौने
दुई दिन को यो जिन्दगी म नै कति पिरौने

हे हेय
लिन्ने तह यहा धेरै
दिन्ने तह यहा थोरै
कसरी पुग्ने
लागेर जानु कहिनै छैन साथी कति थुपार्ने

अल्लारे यो जोवन
कसलाई दिन्ने यो मन
अल्लारे यो जोवन
कसलाई दिन्ने यो मन हे

सीतल सीतल हावा बग्यो मनै रहर
औने दिन्न हरु कस्तो होला थाहै छैन
मनमा कस्ता कस्ता कुरा हरु खेली रहन्छ
अस्तित्व खोजी रहे आजा सम पाई छैन

हे हेय
मन को कुरा हरु मन मै रयो
कसैलाई मो के भनुँ
साँझेको माया पाएको छैन
कसैलाई मो के सोडउम

हे हेय
चारै तिर चललल कंगचेन्जुंगा हिमालले
ढकयो संसार
पहरामा पनि शान्ति नै छैन
चरी जौ हैनकि मो त तल

अल्लारे यो जोवन
कसलाई दिन्ने यो मन
अल्लारे यो जोवन
कसलाई दिन्ने यो मन

अल्लारे यो जोवन
कसलाई दिन्ने यो मन
अल्लारे यो जोवन
कसलाई दिन्ने यो मन

अल्लारे यो जोवन
कसलाई दिन्ने यो मन
अल्लारे यो जोवन
कसलाई दिन्ने यो मन

You May Also Like...

LIke Us